Urbant landbruk midt i Oslo sentrum

Midt i det nye Oslo sentrum som vokser frem, finner du kornåker, parsellhager, et bakehus og Bjørvikas egen bybonde.

Losæter er en kulturinstitusjon i en av Bjørvikas allmenninger, like ved Middelalderparken, Sørenga og den østlige enden av Barcode. Den er dedikert til urbant jordbruk og er initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. Området har en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og et skulpturelt bakehus.

Norges første bybonde

På Losæter driver Norges første bybonde urbant jordbruk. Det tilrettelegges for aktiviteter som ballspill, lek og piknik på de gresskledde, buktende flatene, som alle kan være med på.

Les mer om Losæter her.

Vender tilbake til landbruk i by´n
Før industrialiseringen og utbyggingen av havnen var området et viktig bynært jordbruksområde, og nå gjør Losæter igjen landbruk til en sentral del av Bjørvika – denne gangen i urban drakt.

Målet er å gjøre Losæter til et permanent sosialt sted for matproduksjon, arkitektur og utdanning - en kulturinstitusjon som sikrer utveksling av frø, kunnskap og relasjoner, og verne og fornye tradisjoner fra ulike kulturer.

Navnet Losæter

Navnet Losæter er i dag en paraply for flere aktiviteter: Flatbread Society, Herligheten og Oslo Byrøkt. Navnet spiller på gatenavnet "Loallmenningen" og på det norske ordet "sæter". "Lo" viser til stedets geografiske plassering i sjøkanten, og "sæter" henspiller på retten til å sende husdyrene til fjells på sommerbeite.

Futurefarmers og Flatbread Society

Målet for Flatbread Society er å samarbeide med lokale aktører, og bruke korn i arbeidet med å kombinere matproduksjon med kunnskapsdeling. Mennesker med ulik kulturell bakgrunn som bor nær hverandre uten å vite at de har felles interesser og ressurser, samles rundt baking av flate brød. Gjennom årene de har jobbet i Bjørvika, har prosjektet fått en varm mottakelse og har inspirert mange nye urbane jordbruksprosjekter både i og utenfor Oslo.