Styrket kollektivtilbud i Bjørvika

Nå blir det enda enklere å komme seg til og fra Bjørvika. Søndag 4. oktober 2020 åpnet endelig trikkeholdeplassene "Bjørvika" og "Middelalderparken".


Helt siden Dronning Eufemias gate sto ferdig i 2015 har beboere og tilreisende gledet seg til åpningen av trikkesporene i Bjørvika. Skinnene har stått ubrukt i påvente av at trikketraseen i Bispegata skulle ferdigstilles. Nå står hele den 1 kilometer lange strekningen ferdig.


Fra Bekkestua, Ljabru og Majorstuen

Det er trikkelinjene 13 og 19 som nå vil gå via Bjørvika. Linje 13 går fra Bekkestua via Nationaltheatret og Bjørvika til endestoppet Ljabru. Linje 19 går fra Majorstuen og følger videre samme retning til det samme endestoppet. Med den nye ruten vil det kun ta 9 minutter å reise med trikken fra Holtet til Bjørvika og 16 minutter fra Majorstuen. Dette øker fremkommeligheten til Bjørvika betraktelig, og gjør det enklere å ta i bruk både kulturtilbudet og de nye felles uteområdene i bydelen.

Første nye trikkestrekning på 21 år

Den nye ruten er den første endringen som gjøres i trikkenettet i Oslo på 21 år, og er en del av Oslo Kommunes plan for å ruste opp trikketilbudet. Som en del av det samme vedtaket vil også etterhvert 87 flunka nye trikker rulle på de nye skinnene gjennom Dronning Eufemias gate.

NYTT LINJEKART: Endelig er Bjørvika på kartet.

Illustrasjon: RUTER