Sammen om Oslos nye kaifront

Nå har Stasjonsallmenningen ned til fjorden og kaifronten endelig åpnet! Vi har tatt en prat med Synnøve i Oslo S Utvikling (OSU) og Kjell fra HAV Eiendom om utviklingen av Bjørvikas nye bryggekant.

Hvilke ambisjoner har dere for det nye nabolaget?

Det skal være et inkluderende nabolag for alle. OSU og HAV Eiendom samarbeider om utviklingen av havnepromenaden og byrom, og både pengene, hvem som skal gjøre hva og hvordan det skal gjøres har vært godt planlagt fra starten, sier Synnøve.

Et viktig element for samarbeidet er Bjørvika Utvikling (BU) og Bjørvika Infrastruktur (BI), to selskap som eies av Hav Eiendom og Oslo S utvikling, forteller Kjell. BU / BI har hatt ansvar for uteområdene og har fokusert på å skape gode fellesområder og infrastruktur mellom bygningene, samt landskapsarkitekturen.

I Bjørvika er det fokus på kvalitet, og materialene som er brukt er solide og varige. Etter flere år med slitasje, vil disse materialene holde seg bedre. Den type ambisjoner er vi veldig enige om, OSU og HAV Eiendom, at det er kvalitet vi skal levere, sier Kjell.

I utviklingen av byrommene, har dere hørt på kommentarer fra folk som bor der? Hva ønsker folk seg i nabolaget?

Sukkerbitdiskusjonen viser at folk lengter etter grønne uteområder. Flere og større grøntarealer kommer etterhvert, men de er ikke så lett å få ferdig før byggene er ferdige. Jeg opplever at folk som besøker og bor her lengter til sjøen, derfor er arealene i direkte tilknytning til sjøen ekstra viktig å få ferdig, sier Kjell.

Nå når kaifronten står ferdig så åpner det noe nytt og annerledes sammenlignet med tradisjonelle byrom. Når vi tar med folk til den nye trebrygga foran Vannkunsten så er reaksjonen «oi!». Her går brygga helt ned til vannkanten, og det ligger flytebrygger ut i vannet, i tillegg til serveringssteder langs bryggekanten.

Hva er viktig å tenke på for å skape et godt sted å bo?

Folk som flytter til Bjørvika, flytter hit for å bo i byen. Vi har tatt hensyn til at folk faktisk skal bo her og at de skal ha noen gode, nyskapende og varierte rammer rundt seg. Derfor blir det viktig å ha en gradvis overgang mellom det private området der du bor, til byen og bylivet. En balanse som vi har vært bevisste på i utviklingen, sier Synnøve.

I Bjørvika bor folk tett på Oslo sentrum. Man slipper å bruke bil og kommer seg enkelt dit man skal. Vi har barnehage, skole, mat, underholdning, kultur og friluftsliv – det er tilrettelagt for alt her, sier Kjell.

Hva kan folk forvente av en tur langs vannet?

Frisk luft og at blikket kan gli langt ut i Oslofjorden, forteller Kjell. Den nye havnepromenaden-strekningen i Bispevika, byr på noe nytt i området. Byggene og byrommene ligger tett på vannet og gjør fjorden mer tilgjengelig for folk.

Man kan gå på oppdagelsesferd blant spennende kanaler, spise på restauranter og oppleve kulturtilbud av høy internasjonal klasse. Her er det mer intimt enn langs andre deler av havnepromenaden, sier Synnøve.

Hvordan har dere gått frem for å gjøre området mer grønt og bærekraftig?

Vi har jobbet sammen om å få en grønn og bærekraftig del av byen. BI/BU har vært svært viktig i utformingen av miljøoppfølgingsplanen, som har satt mål for hvordan vi helt konkret skal oppnå miljømål, forteller Synnøve.

Det viktigste med bærekraft i Bjørvika er beliggenheten. Folk bor og jobber tett på byen, som betyr at det blir mindre reising. Grønne tak er bærekraftige, synlige og trivelige resultater av miljøoppfølgingsplanen. Her er det lagt opp til løpebaner, hager, kjøkken og felles uteplasser. Vi har omdefinert deler av Operagata til å bli en ren gang- og sykkelgate. Vi har redusert tilgjengelighet for bil og økt tilgjengelighet for fotgjengere. Sammen bygger vi en bærekraftig bydel som innfrir flere av FNs bærekraftsmål, det er lett for folk å bo her og ha en kortreist livsstil.