Meld interesse
Historisk bilde fra Bjørvika-området.

Bjørvika - Oslos sentrum før og nå


Med storstilt utbygging av boliger, kontorer og kulturbygg vokser Bjørvika igjen frem som Oslos sentrum, 400 år etter at byen ble flyttet på grunn av bybrann.

Sensasjonelle historiske funn
Utbyggingen av Bjørvika har avdekket en fantastisk spennende historie som strekker seg tilbake til Middelalderen. Arkeologer har gravd seg ned i flere århundrer med havnehistorikk og beskriver de omfattende funnene av båter, brygger og gjenstander som sensasjonelle. Samlet sett viser de at Bjørvika-området ikke bare var Oslos sentrum, men også en internasjonal havn med et yrende folkeliv. Et yrende folkeliv som nå er på vei tilbake, flere hundre år senere.

Frem mot 2027 pågår det en storstilt utbygging og vitalisering av Bjørvika. Området er i ferd med å endres fra havneområde til byens nye, levende sentrum. Oslo bystyre vedtok i år 2000 å gjøre om store deler av byens havneområder til boliger, kontorer, butikker, serveringssteder og kulturattraksjoner. Bjørvika er det største delområdet i dette Fjordby-prosjektet.

Bjørvika med fjorden i bakgrunnen

Byens kulturelle tyngdepunkt
Utviklingen av Bjørvika er allerede kommet langt. Fra 2005 til 2016 ble ikoniske Barcode bygget, med ca. 400 boliger, 10 000 arbeidsplasser og handelsarealer i byggenes førsteetasjer. Og når Den Norske Opera i 2020 får følge av både det nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek, forflytter byens kulturelle tyngdepunkt seg mot sjøkanten i Bjørvika.  

Opplev Oslo på sitt beste
Med sin unike beliggenhet rett ved fjorden, et stadig voksende utvalg av kultur- og handelstilbud og kollektivknutepunkt Oslo S, blir Bjørvika et godt bolig- og arbeidssted, og en spennende bydel å besøke. I årene fremover skal det bygges kontorer som huser 20 000 arbeidsplasser, 5 000 boliger, skole, idrettsanlegg, studenthybler, hotell og et stadig mer mangfoldig tilbud av butikker og serveringssteder.

Ja takk!

Jeg ønsker informasjon om boliger
og andre nyheter i Bjørvika.

Takk for din interesse

Du vil motta en brekreftelse på e-post.
Vi vil holde deg informert om Bo i Bjørvika og hva som skjer i nabolaget rundt.