Stor utgravning i Oslos middelalderhavn

Utgravningen av Clemenskvartalet-tomten til OSU i Bjørvika, blir en av de største utgravningene av Oslos middelalderhavn som noensinne er gjennomført.

Arkeologer fra både Norsk institutt for kulturminneforskning og Norsk Maritim Museum har forventninger om potensielt spektakulære funn. Utgravningene startet opp på tomten der OSU bygger Clemenskvartalet. Arkeologene regner med å få omfattende ny kunnskap om både brygger, båter og byen innenfor.

– Arkeologisk materiale som vi finner i undervannslagene er ofte fantastisk godt bevart, og kan gi oss unike øyeblikksbilder fra livet for 700 år siden, sier NIKU-arkeolog Håvard Hegdal som er prosjektleder for utgravningen.

– Området vi skal grave dekker dessuten utviklingen under svartedauden, og kan avsløre mye om utviklingen i byen etter en katastrofe som tok livet av opptil 2/3 av alle som bodde her, sier Hegdal.

Tomten er markert på illustrasjonen under.

Seks skip funnet i løpet av kort tid

Bare i løpet av en kort periode etter startskuddet for prosjektet i april 2019, ble det funnet seks skip (bilder i artikkelen er fra disse funnene). Arkeologene regner med at disse stammer fra en gang mellom 1500-tallet og den store bybrannen i 1624. Prosjektleder Elling Utvik Wammer i Norsk Maritimt Museum gir uttrykk for stor entusiasme i et intervju med Byggindustrien.

– Skips- og havnefunnene i Bjørvika så langt er enestående i nasjonal sammenheng, og også veldig spesielle i internasjonal sammenheng. Treverket er utrolig godt bevart i leiren. Det er til og med rester fra tauverk og et ildsted i en av båtene. Helt fantastisk, sier Utvik Wammer.

Foto: Alle bildene fra utgravningene er tatt av Norsk Maritimt Museum.

Bygger boliger på historisk grunn

Arbeidet i Bispevika gjøres på vegne av og i samarbeid med utbygger Oslo S Utvikling (OSU) og Hav Eiendom, og det foregår i området som snart vil binde Sørenga sammen med resten av Bjørvika. Bakgrunnen for utgravningen er at OSU i løpet av de neste fem årene skal bygge ca. 750 leiligheter og utvikle 10.000 kvm med forretning-, serverings- og kulturtilbud.

– Vi er glade for å kunne bidra til det spennende arbeidet med å avdekke viktige deler av Oslos historie og kartlegge middelalderbyen, sier prosjektleder Karl Jon Sørli i OSU.