Høy miljøstandard på alle Bjørvika-boliger

Kjøper du ny bolig fra Oslo S Utvikling i Bjørvika, er du garantert et hjem med høy klima- og miljøkvalitet i alle ledd. Alle boligene kommer med Europas fremste miljøsertifisering BREEAM.

Beliggenheten rett ved fjorden og helt sentralt i Oslo er en av de viktigste grunnene til at mange velger å flytte til Bjørvika. Flere og flere er imidlertid også opptatt av å sikre seg en klima- og miljøvennlig bolig. I Bjørvika får du begge deler, førsteklasses beliggenhet og høy miljøstandard, forteller boligdirektør i Oslo S Utvikling (OSU), Lars Holm.

– Våre boligkjøpere skal oppleve høyest mulig bokvalitet på alle områder, også når det gjelder boligens miljøavtrykk. Derfor bygges alle nye OSU-boliger i Bjørvika i henhold til BREEAM, sier Holm.

Leverer miljøkvalitet til beboere ved fjorden

Når OSU bygger ut nye leiligheter i Bjørvika, følger de den norske tilpasningen av miljøsertifiseringen BREEAM, BREEAM NOR. Det innebærer at det stilles svært strenge miljøkrav i alle ledd av boligutviklingen. Det kommer deg som boligkjøper til gode. Kravene gjelder standarden på alt fra helse- og inneklima, energi, transport, vann, materialbruk, avfallshåndtering, arealbruk, økologi og forurensning.

– Våre boligkjøper får dermed leiligheter bygget med høye standarder som gir renere luft inne, fravær av miljøgifter, et allergivennlig bomiljø og rikelig med dagslys. Det innebærer også bedre energieffektivitet som gir lavere energikostnader, gode uteoppholdsarealer, kvalitetssikret akustikk, lett tilgjengelig kollektivtransport samt god elbil- og sykkelparkering, forteller Holm.

FOTO: Fasader, takterrasse og interiør fra BREEAM-sertifiserte Vannkunsten, Dronninglunden, Eufemias Plass Vest og Eufemias Hage i Bjørvika.


Klimavennlig boligutvikling

Ettersom BREEAM NOR stiller strenge miljøkrav til hele byggeprosessen, kommer det også klimaet vårt til gode.

– Ved å innfri alle kravene for miljøsertifiseringen, slår vi to fluer i en smekk: Bokvaliteten øker for våre boligkunder, og vi tar best mulig hensyn til klima i alle ledd av boligutviklingen. Dette er svært viktig for OSU med tanke på å bidra til en bærekraftig boligutvikling. Byggebransjen står per i dag for en betydelig del av verdens klimagassutslipp, forteller Holm.

Miljømessig boligkvalitet i alle ledd

Eufemias Plass Syd i Bjørvika er blant de første boligbyggene i Norge som er bygd etter miljøstandarden BREEAM NOR. Klimahensyn og miljøkvalitet har stått i fokus fra første spadetak, og helt frem til detaljering av interiør og beplantning. Beboerne opplever dette blant annet i form av energieffektive løsninger i alt fra hvitevarer til tidsstyrt utebelysning. Det er beplantning med lokale plantearter og minimalt med plantevernmidler på grønne tak og i gårdsrom. Beboerne har også tilgang til en egen bildelingsordning.

FOTO: BREEAM-sertifiserte Eufemias Plass Syd.

Fakta om BREEAM:

Verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg blant annet har høyere markedsverdi, høyere leieinntekter, lavere driftskostnader og økt brukertilfredshet.