En utbygger til å stole på

Oslo S Utvikling AS (OSU) har jobbet med eiendoms- og byutvikling i Bjørvika i over 20 år. Selskapet bygger boliger, kontorbygg og næringslokaler på gateplan.

Eiendomsselskapet OSU ble etablert i 2001, og eies 50/50 av Entra ASA og Linstow AS. Selskapet har en ambisiøs visjon om å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive bolig- og næringsområde.

Bjørvika-utbyggingen er det største byutviklingsprosjektet i Norge noensinne. Det totale eiendomsarealet i området er på 900 000 kvm, og OSU utvikler 380 000 kvm av disse, som gjør selskapet til områdets største utbygger. Når alt står ferdig, kommer 20 000 mennesker til å jobbe her, og cirka 10 000 mennesker vil bo i Bjørvika. Av totalt 5000 nye boliger, bygger OSU 1900 av de. I tillegg utvikler selskapet allmenninger og offentlige rom i nabolaget, som Operastranda og Stasjonsallmenningen, via datterselskapene Bjørvika Infrastruktur (BI) og Bjørvika Utvikling (BU) som eies av OSU (34%) og Hav Eiendom (66%). BU / BI har hatt ansvar for uteområdene og har fokusert på å skape gode fellesområder og infrastruktur mellom bygningene.

Bygger Bjørvika med kvalitet

Etter ferdigstillelsen av ikoniske Barcode og delområdet Bispevika nord, er arbeidet med å utvikle fjordområdet i Bispevika syd godt i gang. Her bygges blant annet 800 boliger, med butikk- og serveringslokaler på gateplan. Enhver som betrakter arkitekturen i Barcode, ser at OSU ikke satser på enkle og rimelige løsninger.

– Vi tror på kvalitet, og utfordrer både arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og andre for å gjøre Bjørvika til et attraktivt sted å bo, jobbe i og besøke. Materialene som er brukt i byggene og på offentlige plasser som Stasjonsallmenningen og Operastranda, er solide og varige for å tåle slitasje ved bruk. Det er et stort ansvar å utvikle en ny del av byen vår, og vi mener det på sikt lønner seg å satse på kvalitet fremfor enkle løsninger, sier Lars Holm, Adm. dir i OSU.

Skaper et godt sted å bo

- Folk som flytter til Bjørvika, flytter hit for å bo i byen, med opplevelses-, restaurant- og aktivitetstilbud rett i nærheten. Vi sørger likevel for at beboerne får en gradvis overgang mellom det private området der du bor, til byen og det urbane bylivet. Dette er en balanse som vi har vært bevisste på i utviklingen, sier Lars.

- Vi har også høye miljøambisjoner, som kommer beboerne til gode. OSU miljøsertifiserer alle byggene vi bygger, og Bjørvika Utvikling (BU) har utformet en miljøoppfølgingsplan, som har satt mål for hvordan vi helt konkret skal oppnå våre felles miljømål for nabolaget, forteller Lars.

Det viktigste med bærekraft i Bjørvika er beliggenheten, som gjør det enkelt for folk som bor her å ha en kortreist livsstil. Folk bor og jobber tett på byen, som betyr at det blir mindre reising. Grønne tak er bærekraftige og trivelige resultater av miljøoppfølgingsplanen. Her er det lagt opp til løpebaner, hager, kjøkken og felles uteplasser. Planen har også resultert i redusert tilgjengelighet for bil og økt tilgjengelighet for fotgjengere og syklister.

Bidrar til et raust og moderne byliv

Bjørvika skal være et inkluderende nabolag for alle. For å bidra til bred involvering i utviklingen av Bjørvika, har OSU tatt initiativ til å danne Bjørvikaforeningen. Mange av de viktigste aktørene i Bjørvika er representert, som kulturinstitusjonene Operaen, Munchmuseet, og Deichman, samt utviklere, byggeiere og næringslivet. Bjørvikaforeningen skal jobbe for å inkludere mange i en felles nabolagsutvikling. Sammen skal de tilrettelegge for aktiviteter og gode opplevelser for beboerne og besøkende.