En utbygger til å stole på

Oslo S Utvikling AS (OSU) er den viktigste aktøren i Norges største byutviklingsprosjekt i nyere tid, og bygger boliger, kontorbygg og næringslokaler på gateplan.

Eiendomsselskapet Oslo S Utvikling (OSU) ble etablert i 2001, og eies av Entra ASA, Linstow AS og Bane Nor Eiendom AS. De ansatte har bred erfaring fra bransjen, og jobber med gode samarbeidspartnere, som for eksempel meglerbyrået Røisland & Co som er eksperter på boliger i Bjørvika.

Bjørvika-utbyggingen er det største byutviklingsprosjektet i Norge noensinne. Det totale eiendomsarealet i området er på 900 000 kvm, og OSU utvikler 460 000 kvm av disse, som gjør selskapet til områdets største utbygger. Når alt står ferdig, kommer 20 000 mennesker til å jobbe her, og cirka 10 000 mennesker vil bo i Bjørvika. Av totalt 5000 nye boliger, bygger OSU 1900 av de.

Bygger Bjørvika med kvalitet

– Vårt mål er at Bjørvika skal bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde, slår Oslo S Utvikling-sjef Synnøve Lyssand Sandberg fast.

Etter ti år med ferdigstilling av ikoniske Barcode, er arbeidet med å utvikle fjordområdet på den andre siden av Dronning Eufemias gate godt i gang. Her bygges blant annet 1500 boliger, med gode butikk- og serveringslokaler på gateplan. Enhver som betrakter arkitekturen i Barcode, skjønner at OSU ikke satser på enkle og rimelige løsninger.

– Vi tror på kvalitet, og utfordrer både arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og andre for å gjøre Bjørvika til et attraktivt sted å bo, jobbe i og besøke. Det er et stort ansvar å utvikle en ny del av byen vår, og vi mener det på sikt lønner seg å satse på kvalitet fremfor enkle løsninger. Hvis man setter seg inn i hva som skjer her, forstår man at Bjørvika blir et fantastisk sted å bo, sier OSU-sjefen.

Du kan lese mer om Barcode her.

Boligkjøperne sine tilbakemeldinger

Siden OSU begynte å bygge nye hjem i Bjørvika i 2011, har kundetilfredsheten blant boligkundene blitt målt. Gjennomsnittlig kundetilfredshet for boligbransjen ligger på 71, mens OSUs total er på 72, altså over snittet.

Hvis man ser på de ulike faktorene som danner totalscoren for kundetilfredshet, scorer OSU over bransjesnittet på følgende parametre: valuta for pengene, lojalitet, innredningsvalg, forventninger, boligen, informasjon, miljøbevissthet, ansatte og pålitelighet. Dette er utbygger svært stolte av, men jobber likevel kontinuerlig med å forbedre ulike prosesser tilknyttet boligsalg, overlevering, kommunikasjon og kundepleie.

Se film om tankene bak Barcode her:

Bygger for et raust og moderne byliv

For å bidra til bred involvering i utviklingen av Bjørvika, har OSU tatt initiativ til å danne Bjørvikaforeningen. Mange av de viktigste aktørene i Bjørvika er representert, som tre av landets største kulturinstitusjoner; Operaen, Munchmuseet, og Deichman, samt Ekebergparken. Sammen med utviklerne, byggeierne og næringslivet, skal de utvikle og iverksette prosjekter som gjør Bjørvika til en spydspiss i moderne og raust byliv. Det er helt unikt at så mange ulike aktører går sammen for å utvikle et gjestfritt nabolag.

Bjørvikaforeningen skal jobbe for å inkludere mange i en felles nabolagsutvikling. Sammen skal de tilrettelegge for aktiviteter og gode opplevelser for de 12 000 som kommer til å bo og 20 000 som kommer til å jobbe i Bjørvika, resten av Oslo og de millioner av turister som vil besøke bydelen.

.
Bjørvikaforeningen samarbeider om utviklingen i Bjørvika. Foreningen ble stiftet 25. april 2018 og har 12 medlemmer.