Bygger og selger videre i koronaperioden

Oslo S Utvikling opprettholder driften så normalt som mulig, men gjør tilpasninger for å hindre smittespredning.

– Vi fortsetter å bygge og selge boliger, men gjør naturligvis en rekke tilpasninger for å beskytte folks helse, sier administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg i Oslo S Utvikling.

Digitale visninger og salgssamtaler

OSUs ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor. Meglerne som selger boliger vil tilrettelegge for digitale visninger og salgssamtaler. Visningssenteret er stengt, men det vil bli muligheter for samtaler med anbefalt avstand. På byggeplassene gjennomfører entreprenørene nødvendige tiltak.

Det er uvanlig at vi selger uten et helt åpent visningssenter, men det er jeg sikker på at folk har forståelse for. Vi vil løpende vurdere situasjonen, lytte til myndighetenes råd og gjøre tilpasninger, sier Lyssand Sandberg.

Kjøpere som skal overta boliger i tiden fremover vil bli kontaktet om dette.