Bærekraftig utvikling

Bygger for en grønnere fremtid

Bjørvikas største utvikler, Oslo S Utvikling (OSU), har et sterkt fokus på bærekraftig utvikling i Bjørvika.

Bjørvika er det første byområdet i Norge som har hatt bærekraft som forutsetning helt fra starten av. Området tilrettelegges svært godt for det grønne skiftet og et lavutslippssamfunn. Utbyggerne i Bjørvika, inkludert OSU, har i felleskap samarbeidet om å heve ambisjonene betraktelig underveis. Ved å sette klima, energi og knutepunktutvikling stadig høyere på dagsorden, jobbes det for en helhetlig nabolags- og destinasjonsutvikling som setter brukernes ulike behov og liv i fokus.

Noen gode eksempler på bærekraftige løsninger finner vi allerede i Bjørvika:

- Både det nye Deichman biblioteket og Munchmuseet i Bjørvika er FutureBuilt prosjekter; det vil si at de er forbilder for klimavennlig arkitektur.

- OSU BREEAM sertifiserer alle sine næringsbygg, og har også bygd Norges første boligbygg som tilfredsstiller alle krav for å oppnå den høyt hengende miljøstandarden. Boligbygget Eufemias Hage stod ferdig sommeren 2018, og alle 145 leiligheter var utsolgt lenge før innflytting.

Lønnsomt å tenke langsiktig og grønt

OSU har lagt listen høyt for å sikre et godt bomiljø, som gagner både beboere og miljøet.

– Vi har gått inn for å BREEAM-klassifisere alle byggene vi skal bygge, både næringsbygg og, som de første i Norge, også boligbygg. Som utbyggere er vi stolte over å være med på å sette standarden for en nødvendig grønn boligutvikling, forteller administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg i Oslo S Utvikling.

Målet er at alle som bosetter seg i miljøsertifiserte OSU-leiligheter, skal oppleve økt bo- og livskvalitet.

– BREEAM er standarder som ligger høyere enn i tradisjonelle leiligheter og høyere enn gjeldende forskrifter og lover. Blant kvalitetene som skiller seg ut er renere inneluft, fravær av miljøgifter, allergivennlig innemiljø, godt dagslys, bedre energieffektivitet som gir lavere energikostnader, gode uteoppholdsarealer, kvalitetssikret akustikk, lett tilgjengelig kollektivtransport samt god elbil- og sykkelparkering. Dette er noe av det beboerne bokstavelig talt vil føle på kroppen, forteller Sandberg.

Byhage for alle

Uterommet ved boligene i Eufemias Hage er ett av mange eksempler på hvordan Bjørvika tilbyr grønne rom. Eufemias Hage bygges som en hestesko rundt en frodig byhage på 1200 kvm. Beboerne har også en 1300 kvm stor takterrasse med vegetasjon fra øyene i Oslofjorden, samt store plantekasser som driftes av beboerne. I Operagata og Rostockgata opparbeides miljøgater, spesielt tilrettelagt for gående og syklende, uten bil- og busstrafikk. Butikk- og serveringslokalene på bakkeplan kjøles ved hjelp av elvevann fra Akerselva, som behandles i Barcodes egen kjølesentral. Det behøves altså ikke tilførsel av energi utenfra til dette formålet.

Frodig langs paradegate

I Dronnings Eufemias gate er det allerede plantet 300 trær av 50 ulike arter fra hele verden parallelt med trikkeskinnene, restaurantene og butikkene som strekker seg langs hele gaten. Området har flere store offentlige uterom i form av allmenninger som strekker seg som åpne forbindelser gjennom området og ned til fjorden og Havnepromenaden

Aktivitet, avkobling og allmenninger

Bjørvika får flere fine offentlige byrom i form av syv allmenninger, som strekker seg som åpne forbindelser gjennom området og ned til fjorden. Når havnepromenaden­ står helt ferdig, vil den være 9 km sammenhengende fra Frognerkilen i vest til Alnaelvas utløp i øst. Allmenningene blir luftige pusterom, med variert innhold og utforming. Noen vil by på muligheter for høy aktivitet, lek, servering og handel, andre vil være tilrettelagt for rekreasjon og naturopplevelser.

Ved Munchmuseet og Akerselvas utløp blir det rekreasjonsområde og uteservering, og ved Operaen kommer Bjørvikas største byrom som blir et samlingssted for kulturelle begivenheter.